Škola volá

Červenec 14th, 2012

Přestože prázdniny sotva začaly, nebude trvat dlouho a opět se budou všichni chystat do školy. Ti, kteří mají doma budoucí prvňáčky by přípravy neměli podceňovat.  Především výběr školní aktovky nebo školního batohu by neměl probíhat na poslední chvíli. Správná zvolená aktovka přispívá ke zdraví a bezpečí vašich dětí. Určitě byste se měli vyvarovat nákupu na tržišti. Pokud budete nakupovat přes internet, je vhodné požadovanou aktovku či batoh nejprve vyzkoušet, aby vašemu dítku správně seděla na zádech. Velmi důležitým parametrem školní aktovky je i hmotnost, která by se měla pohybovat kolem 1 kg. Dalším důležitým faktorem jsou anatomicky tvarovaná záda s pevnou konstrukcí, reflexní prvky a vnitřní členění aktovky.  V nabídce je mnoho motivů pro kluky i pro děvčata.

Ke každé aktovce je možné vybrat další příslušenství  jako je penál, desky na číslice a písmena, boxy na sešity, sáčky na cvičky, kufříky …  Školní penály jednoduché i větší třípatrové.

Všechny školní batohy i aktovky a další školní potřeby v naší nabídce jsou od ověřených výrobců a splňují všechny příslušné normy. S výběrem vám rádi poradíme.

2 Responses to “Škola volá”

  1. [...] Reklamní články: Noel-webb.cz [...]

  2. Obed napsal:

    Ve1žened spoluobčane9,připojuji kopii důležite9ho aktue1lnedho uporozněned, ktere9 vyšlo 26.10.2012 ve Spořilovskfdch novine1ch.Kdo můžete, rozhodně se zfačastněte. Jde o vfdznamne9 setke1ned z hlediska budoucnosti našeho životnedho prostředed. S. Bartošove1Kopie: Projekt Praha pro lidi pokračuje na SpořilověVyde1no dne 26. 10. 2012 (76 přečtened)Ve středu 31. ředjna se uskutečned veřejne9 setke1ned MHMP s občany v re1mci projektu Praha pro lidi. Toho se zfačastned i Tome1š Hudeček, radned pro fazemned rozvoj, kterfd je hlavnedm garantem projektu.Te9matem veřejne9ho setke1ned bude dopravned situace v oblasti Spořilova. “Obyvatele9 Spořilova dlouhodobě trped vysokou dopravned obslužnosted. Magistre1t mused ze sve9 pozice udělat maximum proto, aby se situace již brzy zklidnila,” ředke1 Hudeček. Na veřejne9m setke1ned budou diskutove1ny jednotlive9 kroky ke zklidněned dopravned situace, aktue1lned informace k dostavbě městske9ho okruhu ale take9 možne1 řešened tramvajove9 trati pode9l ulice Spořilovske1. “Re1d bych pozval občany ke společne9 diskusi. Chci společně s ve1mi hledat řešened, ktere1 budou fačinne1 a přitom poměrně rychle realizovatelne1,” dode1ve1 Hudeček. Veřejne9 setke1ned se uskutečned v jeddelně Gymne1zia Postupicke1 od 18 do 20 hodin. Na setke1ned budou předtomned odbornedci datvaru rozvoje města, kteřed přibledžed jednotlive9 varianty řešened dopravnedch proble9mů, o kterfdch budou občane9 de1le diskutovat. Setke1ned připravuje a budou moderovat ze1stupci AGORA CE, o.p.s.

Leave a Reply



Reklamní články: Noel-webb.cz

Rock-kitty.net