Centrální vysavače Praha – server o problematice centrálního vysávání

Listopad 2nd, 2012

Pokud jste se ještě s tímto pojmem neseznámili v minulosti, určitě se ptáte, v čem vlastně spočívá celé kouzlo těchto centrálních vysavačů? Celá věda spočívá v tom, že máme centrální sací agregát, který zpravidla máme umístěny kdesi mimo obývací prostory, tedy například garáž či sklep. Centrální vysavače už nám podle názvu napovídají, že všechny vysáté nečistoty se v nich shromažďují. Z něho vedou potrubním systémem trubky, které jsou rozvedeny zdmi po celém domě, na jejichž konci jsou zásuvky. Tyto zásuvky jsou rozděleny systematicky tak, abychom dosáhli mezi zásuvkami na všechny nečistoty zároveň a nevynechali tak nějaký proužek. Zásuvka zpravidla vypadá tak, že má jeden velký hadici jako takovou a kovový plíšek, díky němuž se sepne elektrický obvod a spustí tím celý proces.

Centrální vysavače disponují především svým obrovským výkonem oproti běžným mobilním vysavačům, tudíž vysají hravě i nečistoty hluboko v koberci, čehož jsme doteď nedosáhli. Navíc jejich lehkost je naprosto dokonalá, vždyť posuďte sami, jaká to musí být změna, když máte pouze hadici na rozdíl od celého těžkého vysávacího zařízení a tahat se s ním do všech rohů našeho bydlení. Dalším obrovským pozitivem pro centrální vysavače je samozřejmě i velice tichá spolupráce, díky které si při vysávání můžeme například telefonovat. Vysávání s centrálními vysavači je opravdu velmi praktické a pokrokové. Nač vysávání brát jako nepříjemnou domácí povinnost, když si u toho nyní můžeme i odpočinout.

Ceny těchto vysavačů se pohybují s instalací od 25 000,-Kč bez DPH, což už je opravdu velmi pěkná cena, vezmeme-li v potaz, že byly dříve dvakrát dražší. Nové modely navíc představují ještě menší spotřebu, ale vyšší výkon. S centrálními vysavači skutečně Vaše práce bude snazší a příjemnější. Další informace a odpovědi na dotazy naleznete na našich informativních stránkách.

One Response to “Centrální vysavače Praha – server o problematice centrálního vysávání”

  1. Ayoub napsal:

    Dřevotředsku bych asi nepoužil, odpařujed se z ned lepidla atd. Vhodnějšed by mohl bfdt plech, vydržed vysoke9 tteolpy a nevaded mu vlhkost. Ste1le jsem nevěděl na čem u ohřevu vzduchu ze1ležed. Šikovnfd kutil Daton (naši diskuzi si můžeš přečedst v komente1ředch pod tedmto čle1nkem) mi to vysvětlil. Ze1ležed na ploše a absorbe9ru. To znamene1, čedm bude panel většed, tedm vedce energie se zachyted. A pro co nejvyyšed fačinnost panelu je nutne9 medt uvnitř plech, nebo to co me1 bfdt načerněne9, natřeno takovfdm ne1těrem, kterfd doke1že zachytit co největšed če1st spektra. Labyrint je dobre1 věc, aby vzduch někde neste1l a nesnižovala se plocha panelu. Jen jsou potom vyššed ne1roky na ventile1tor. Volil bych materie1ly, ktere9 se neměned, neodpařujed, nesmrded. Jinak všechno potom odnesou lide9 v medstnosti. Vůbec bych tam hlavně nede1val skelnou vatu, sice dobře izoluje, ale když se dostane do vzduchu je zle. Zde1 se mi, že panel s plechem uvitř, bude fungovat faplně stejně, jako velice pracnfd panel s plechovkama od energet. ne1pojů, protože ze1ležed na ploše, a ne1těru uvnitř (samozrejmě i na izolaci panelu).Je1 zatedm panel nestavedm, protože pro něj neme1m využited. Pokud bych s nedm přite1pěl doma, je proble9m v tom, že slunce je nevypočitatelne9 a když me1m kotel na dřevo a radie1tory na samotedž, jak vyjde slunce sole1r mi začne foukat horkfd vzduch a když vypnu radie1tory, tak než vystydnou me1m doma 30b0C a to je na nic. Tedm, že je počased koledsave9, nevedm, jak tuto energii využedt.

Leave a ReplyReklamní články: Noel-webb.cz

Rock-kitty.net